Gmina Polanka Wielka informuję, że przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Polanka Wielka poprzez jej rozbudowę i unowocześnienie”, w ramach którego obecne wodomierze zainstalowane w budynkach mieszkalnych i usługowych, służące do opomiarowania wody pobieranej z sieci wodociągowej Gminy Polanka Wielka, zostaną wymienione na nowe. Od dnia 25 lipca 2022 r. przedstawiciele firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., Pan Jan Domasik i Sławomir Tlałka będą dokonywać inwentaryzacji a następnie wymiany wszystkich wodomierzy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośba o umożliwienie w/w osobom wejścia na posesje oraz do pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.