Małopolski projekt pn. „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2022 r w gminie Polanka Wielka.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale i moralny młodego pokolenia, ma niewątpliwie uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz pierwszy w 2007 r. podjął się realizacji projektu zajęć pozalekcyjnych w formie nauki pływania pn. „Już pływam”.

Projekt, mający na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.

Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Gmina Polanka Wielka po raz kolejny uczestniczy w programie. W tym roku z zajęć nauki pływania skorzystali uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej. Od marca do czerwca 2022 roku zorganizowano 9 wyjazdów na Krytą Pływalnię MOSiR w Oświęcimiu. Uczniowie nabyli podstawowe umiejętności pływackie.

Gmina Polanka Wielka na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 200,00 zł.