Ustawa o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł, wypłacanym jednorazowo gospodarstwom domowym, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe weszła w życie. Jednak nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o jego wypłatę.

W momencie jego opublikowania wnioski będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 5, tel. 33 84 88 019.