Nazwa Brzeszcze wywodzi się od brzostu – drzewa porastającego niegdyś obszary nad Wisłą. Odkrycie końcem XIX w. złóż węgla zmieniło rolniczy charakter, spowodowało napływ ludności i zintensyfikowało rozwój gminy.

Przyroda i krajobraz

Obszar „Nazieleńce” to 180 ha stawów rybnych. Hodowlę rozwijano już w XV wieku! Teren objęto ochroną Programu „Natura 2000”.

Rekreacja i wypoczynek

W gminie wytyczono 20 km tras rowerowych – https://www.brzeszcze.pl/mapa/) Tu początek ma małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej! (https://narowery.visitmalopolska.pl/pl_PL/wislana-trasa-rowerowa )

Wędkarzom polecamy kompleks stawów w Skidziniu i Wilczkowicach. Aktywny wypoczynek zapewniają hala sportowa oraz „Basen pod Platanem”.

Zabytkowa architektura

Elementem dziedzictwa jest architektura przemysłowa. Osiedla domów górniczych tzw. „Kolonie” mają ponad 100 lat! https://dnidziedzictwa.pl/osiedle-domow-gorniczych-stara-kolonia-w-brzeszczach/
Miejsca Pamięci

Na terenie Gminy wiele jest pomników ku czci ofiar wojen. W okresie okupacji hitlerowskiej utworzono tu dwa podobozy koncentracyjne. W 1967 r. społeczność Brzeszcz otrzymała Krzyż Grunwaldu III klasy „za pomoc niesioną więźniom obozu oświęcimskiego w okresie II wojny światowej”. W 2009 roku powstała www.trasapamieci.brzeszcze.pl

Więcej o walorach turystycznych całego regionu przeczytać można w publikacji pt. „POTENCJAŁ TURYSTYCZNY MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ – 2021” dostępnej tutaj https://oswiecim.pl/wp-content/uploads/2022/04/potencjal-turystyczny-malopolski-zachodniej-2021.pdf – plik.PDF

Niniejszy materiał informacyjny opublikowany został w ramach kampanii promocyjnej „Poznajemy Małopolskę Zachodnią” realizowanej przez Stowarzyszenie Forum Małopolski Zachodniej.