Wójt gminy informuję, że gmina Polanka Wielka przystąpiła do realizacji zadania  w ramach którego obecne wodomierze zainstalowane w budynkach mieszkalnych i usługowych, służące do opomiarowania wody pobieranej z sieci wodociągowej gminy , zostaną wymienione na nowe. Od dnia 5 września 2022 r. przedstawiciele firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., Pan Jan Domasik i Sławomir Tlałka będą dokonywać inwentaryzacji a następnie wymiany wszystkich wodomierzy przy ul. Słonecznej. Przez najbliższe kilka tygodni tego typu działania będą prowadzone na pozostałych ulicach.
W związku z powyższym zwracamy się z prośba o umożliwienie w/w osobom wejścia na posesje oraz do pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze. 

W związku z wymianą wodomierzy mogą wystąpić kilkugodzinne przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Polanka Wielka
Grzegorz Gałgan