W dniu 13 września 2022 roku o godzinie 16.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik