W dniu 18 października 2022 w  budynku Zespołu  Szkolno- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej przy ulicy Długiej 175 odbyły się ćwiczenia polegające na przeprowadzeniu  próbnego  alarmu  przeciwpożarowego połączonego  z ewakuacją  placówki.

 W ćwiczeniach uczestniczyli:

–  strażacy z  OSP Polanka Wielka, 
– funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu,
– Zespół Zarządzanie Kryzysowe  Urzędu  Gminy Polanka Wielka,
– uczniowie szkoły z klas I – III,  149 uczniów obecnych tego dnia w szkole  oraz  19 pracowników placówki, łącznie 168 osób.

Celem akcji –  ewakuacji,  było nabycie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji tj. szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. 

            Założeniem ćwiczeń był pożar w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy budynku. Po zauważeniu zadymienia personel szkoły nadał sygnał alarmowy i ewakuował uczniów. Po 10 minutach na miejsce dotarły dwa zastępy OSP Polanka Wielka ( GBARt 3/28 Renault oraz GBA 2,5/16 Star) w sile 12 ratowników. Działania polegały na zlokalizowaniu źródła zadymienia i ugaszeniu pożaru. Jednocześnie przeprowadzono przeszukanie budynku, podczas którego ujawniono dwie osoby poszkodowane, które ewakuowano a następnie udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po ugaszeniu pożaru, oddymieniu oraz sprawdzeniu budynku na obecność gazów niebezpiecznych uczniowie wrócili do zajęć.

Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Gminy Polanka Wielka