Gmina Polanka Wielka rozważa możliwość przystąpienia do sprzedaży węgla sprowadzonego przez Polski Rząd. Decyzja podjęta zostanie po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz, co najważniejsze, po zebraniu informacji od mieszkańców.

W związku z tym osoby zainteresowane zakupem proszone są o zgłoszenie zapotrzebowania do piątku (28 października 2022r.) w Urzędzie Gminy Polanka Wielka pod numerem telefonu 33 84 88 008 bądź osobiście.

Zgodnie z projektem ww. ustawy cena sprzedaży ma wynosić maksymalnie 2.200,00 zł brutto za tonę. Wstępne założenie przewiduje do 2 ton na gospodarstwo domowe, któremu przysługuje dodatek węglowy.