W dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 18.00, w małej sali OSP Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla