W dniu 1 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/Jacek Hamerski