W odniesieniu do wcześniejszych informacji zamieszczonych na stronie Gminy, w związku z otrzymywanymi pytaniami informujemy, że:

kod odbiorcy to nr składający się z 5 cyfr:  np.  00111 lub 02508

a nr faktury to B 2022/000000 lub R 2022/0000000 – przy wprowadzaniu numeru należy zrobić „spację” po literze B lub R.

Prosimy też o zwrócenie uwagi na okienko dotyczące E – powiadomienie faktura.

W celu otrzymywania E- faktury ważne jest, żeby w okienku jak poniżej :

  1. Zaznaczyć  „ v ” , wpisać adres e-mail
  2. Kliknąć „Zmień”

W razie problemów, ze znalezieniem aplikacji eWoda na stronie Gminy, prosimy o korzystanie bezpośrednio z linku: https://ewoda.polanka-wielka.pl:444/

Dziękujemy za rejestrację w aplikacji eWoda.