W dniu 19 stycznia 2023 roku o godzinie 14.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji
/-/ Marian Pilch