W dniu 12 tycznia na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie na którym to  Marszałek Witold Kozłowski przekazał w Oświęcimiu kolejne promesy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. To pieniądze na zakup sprzętu komputerowego oraz wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. W wydarzeniu  wzięła udział Iwona Gibas członek zarządu województwa oraz radny województwa Tadeusz Arkit.

Nasza gmina była reprezentowana przez Wójta Grzegorza Gałgana, oraz przez Wicedyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Panią Sylwię Kawczak i Panią Iwonę Figura. Gmina Polanka Wielka otrzymała dwa granty na łączną kwotę 64.947,00. Pomoc z funduszu polegać będzie na sfinansowaniu zakupu komputerów dla szkoły, oraz zajęć psychologiczno – dydaktycznych.

Pozostałe informacje tutaj