W związku ze stwierdzeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Wojewoda Małopolski w dniu 20 stycznia 2023 r. wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), obejmuje tereny powiatów oświęcimskiego i wadowickiego, oraz określa nakazy i zakazy obowiązujące wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na tym terenie tj.:

– zakazuje się utrzymania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających kontaktowi;

– nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa:

– nakazuje się wyłożyć maty dezynfekujące nasączone środkiem dezynfekującym przed wejściem do budynku, w którym utrzymywany jest drób.

– Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)