Informujemy, że w dniu 22.02.2023 r., w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej, w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego, planowane jest udzielanie nieodpłatnych porad dla mieszkańców Gminy Polanka Wielka. Doradca Energetyczny z WFOŚiGW
w Krakowie – Pani Katarzyna Bryzek, będzie udzielała indywidualnych konsultacji w następujących obszarach:

1) Programy wsparcia  finansowego inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
– „Czyste Powietrze”,
– „Mój Prąd”,
– „Moje Ciepło”,
– „JAWOR 2”  ( środki WFOŚiGW w Krakowie dla termomodernizacji budynków),

2) Informacje nt. warunków korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3) Porady dotyczące aspektów technicznych i ekonomicznych inwestycji w zakresie OZE oraz poprawy efektywności energetycznej budynków.

Spotkanie odbędzie się  w godzinach 10:00-13:00 w sali obrad (nr 8) Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

punkt konsultacyjny Projektu Doradztwa Energetycznego