Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej

o wyłożeniu do publicznego wglądu

spisu inwentaryzacyjnego

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka LIX/343/2023 z dnia 25.01.2023 r.

i n f o r m u j e, że

od 10 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w pokoju nr 4 został wyłożony do publicznego wglądu odpis protokołu oraz spis inwentaryzacyjny Nr 1/2023 nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

Spis dotyczy następujących nieruchomości:

3012/3 o pow. 0.0147 ha

3012/4 o pow. 0.0085 ha

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul Długa 61 tj. poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00 – 15.00, środa: 7.00 – 16.00, piątek: 7.00 – 14.00 w pokoju nr 4.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

(-) Przemysław Kościelnik