UWAGA ! ! !

KOREKTA TERMINU PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że w zawiadomieniach dotyczących zmiany stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami w 2023r. wystąpiła omyłka pisarska dotycząca

terminu płatności drugiej raty.

Błędnie wskazano termin 15 czerwca 2023r.

Prawidłowa data to 15 maja 2023 r.