Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej ogłasza rekrutację do Samorządowego Przedszkola na rok 2023/2024.

Zapisy trwają od 6 marca do 24 marca 2023 r.

Wniosek z załącznikami znajduje się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola