Przypominamy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy Polanka Wielka, uprawnionym do zakupu od gminy węgla na preferencyjnych warunkach o konieczności złożenia wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.