W dniu 14 marca 2023 roku o godzinie 17.00, w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski