W dniu 27 marca 2023 roku o godzinie 17.30, w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik