W ramach akcji promocyjnej #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia kontynuujemy tematykę związaną z przyrodą Doliny Karpia. Dzisiaj przedstawiamy ślepowrona będącego faunistycznym symbolem Doliny Karpia.

Dolina Karpia to obszar wyjątkowy przyrodniczo. Wyjątkowość ta wynika nie tylko
z obecności rzadkich w skali kraju i kontynentu przedstawicieli flory oraz fauny, ale i z faktu, że człowiek ma w tym duży udział. Funkcjonująca od ponad siedmiu wieków gospodarka karpiowa stworzyła na tym terenie niepowtarzalny, półnaturalny ekosystem, w którym ostoje znalazły gatunki wymierające w innych częściach kraju. Najcenniejszym przyrodniczo elementem tutejszego krajobrazu są stawy karpiowe skupione w dolinach Skawy i Wisły. Obecność wielu rzadkich gatunków ptaków była podstawą powołania w Dolinie Karpia ostoi ptaków o znaczeniu europejskim (IBA – Important Bird Area) i równocześnie obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”, obejmującej dolinę rzeki Skawy oraz najważniejsze kompleksy w okolicach Zatora: Spytkowice, Przeręb, Bugaj oraz Rudze.

Ślepowron (Nycticorax nycticorax) to gatunek lęgowy i przelotny w Dolinie Karpia, ściśle chroniony.W jego ubarwieniu dominuje popielaty kolor, z ciemnym grzbietem i czapeczką. W okresie lęgowym widać na głowie skromny, leżący pióropusz złożony z kilku ozdobnych, białych i długich piór. Młode mają zupełnie odmienny wygląd. Na brązowym tle mają gęsto usiane jasne plamy. Jest gatunkiem o aktywności nocnej, który dzień przesypia ukryty w gąszczu roślinności. Najchętniej zasiedla kompleksy stawów hodowlanych i dawne, wyłączone z eksploatacji, zalane wyrobiskach pożwirowe. Od maja do lipca składa 3-5 niebieskawych jaj, które są wysiadywane przez trzy tygodnie. Gniazdo, zbudowane z drobnych gałązek, znajduje się na drzewie lub krzaku, zwykle na wysokości kilku metrów lub niżej. Pisklęta dosyć szybko opuszczają gniazdo lecz w dalszym ciągu przebywają w jego sąsiedztwie, kryjąc się pośród gałęzi i listowia.

Warto wiedzieć:

Ślepowron zasiedla regularnie i w dużej liczbie tylko jeden obszar w naszym kraju: stawy hodowlane w Dolinie Górnej Wisły. Liczebność w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie z lekką tendencją wzrostową, osiągając w 2021 roku liczbę 1315 par lęgowych.

Atlas ptaków spotykanych w Dolinie Karpia można pobrać ze strony:
www.dolinakarpia.eu/blog/materialy-informacyjno-promocyjne-o-dolinie-karpia/

Zdjęcia: Marcin Karetta