W ramach akcji promocyjnej #OdkrywamySkarbyDolinyKarpia pozostajemy w tematyce związanej z przyrodą Doliny Karpia. Na jej terenie występuje m.in. obszar Natura 2000 „Wiśliska”. Obejmuje on system trzech starorzeczy rzeki Wisły (tzw. wiślisk). W skład systemu wchodzą wiślisko Miejsce, Oko i Krajskie. Zbiorniki są częściowo ze sobą połączone, a starorzecze Miejsce jest połączone rowem z rzeką Wisłą. Wszystkie trzy starorzecza są typowo wykształconymi, dojrzałymi ekosystemami wodnymi. W wiśliskach można wyróżnić strefowe pasy roślinności w zależności od głębokości (odległości od brzegów). Dobrze wykształcone są zarówno zbiorowiska roślin bagiennych (pasy szuwarów) jak również typowe zbiorowiska roślin wodnych (pływających i zanurzonych). Z ciekawszych gatunków można wymienić grzybienie białe, grążel żółty czy grzybieńczyk wodny.

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) to bylina zakorzeniona w dnie zbiornika, o rozgałęzionych, płożących się kłączach, z których wyrastają liście na długich (do 2m) ogonkach. Blaszki liści są skórzaste, okrągławe, z głębokim wcięciem u nasady (podobne do liści grążeli), pływają po powierzchni wody. Dekoracyjne, żółte kwiaty zebrane w luźne pęczki wyrastają z kątów liści. Roślina kwitnie od lipca do września. W Polsce gatunek występuje głównie w niżowej części kraju. Naturalnie występuje w płytkich (najczęściej 1-1,5 m), żyznych, szybko nagrzewających się zbiornikach – starorzeczach, jeziorach i w zakolach szerokich, wolno płynących rzek. W sprzyjających warunkach zarasta również zbiorniki antropogeniczne: stawy rybne, żwirownie, zbiorniki zaporowe.

Warto wiedzieć:

Grzybieńczyk wodny jest w Polsce rośliną rzadką, chronioną, której liczba stanowisk stale maleje. Gatunek umieszczony jest na czerwonej liście w kategorii – VU (narażony)
i w czerwonej księdze roślin (VU). Głównym zagrożeniem jest zanik jego naturalnych siedlisk wynikający z regulacji rzek.

Atlas roślin spotykanych w Dolinie Karpia można pobrać ze strony:
www.dolinakarpia.eu/blog/materialy-informacyjno-promocyjne-o-dolinie-karpia/

Zdjęcia: Marcin Karetta

Tekst: Agata Smieja