W dniu 30 marca w Urzędzie Gminy Polanka Wielka została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą  „Budowa boiska sportowego wraz rozbudową zaplecza sportowego w związku z intensyfikacją aktywizacji sportowej mieszkańców Gminy Polanka Wielka” Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie budowy boiska typu „Orlik” o nawierzchni sztucznej trawiastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą prac budowlanych będzie Konsorcjum firm: MODERATO Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz PROJEKT-BUD Witold Kopeć, reprezentowane przez prezesa MODERATO Sp. z o.o. Patryka Sikorę. Całkowita wartość umowy zamyka się  kwotą 2.435.400 zł z czego 243.540 zł pochodzi ze środków własnych gminy, a 2.191.860 zł pochodzi z dofinansowania Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec września 2024r.