We wtorek czwartego kwietnia została podpisana umowa na kolejny etap budowy kanalizacji w Polance Wielkiej. Obecne zadanie brzmi pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcimskiej”,  Wykonawcą robót będzie ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH „KANBUD” Spółka Cywilna WÓJCIK JAROSŁAW, WÓJCIK ZENON z Libiąża. Przewidywany zakres wykonywanej kanalizacji przewiduje podłączenie posesji przylegających do następujących ulic: Szczytowa pozostała część, Ulica Lipowa (całość) ulica Długa od numeru 78A do 138 – parzyste i 111 do 149 – nieparzyste, Sportowa, początkowa część Leszczynowej i część Wiśniowej. Zadanie obejmuje w pierwszym etapie zaprojektowanie, a następnie wybudowanie na tym obszarze sieci kanalizacyjnej  w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy. Miejsce docelowe zrzutu ścieków to oczyszczalnia ścieków Oświęcim.

Inwestycja zamyka się budżetem 4.700.000 zł z czego 4.465.000 zł pochodzi z dotacji w ramach „ Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 235.000 zł wkład własny gminy. Konsultacje z mieszkańcami związane z planowanym przebiegiem kolektora kanalizacji przewidziane są w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Będziemy informować na bieżąco.