W dniu dzisiejszym została podpisana kolejna umowa na inwestycje  budowlane, które finansowane są z „Polskiego Ładu”. Tym razem została podpisana umowa na przeprowadzenie prac pod nazwą: .: „Rewitalizacja budynku będącego siedzibą byłego Kółka Rolniczego – etap I.”, tj.: zaprojektowanie, uzgodnienie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz zezwolenia na budowę i zrealizowanie robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla ww. zadania w zakresie budynku B położonego w  miejscowości Polanka Wielka, ul. Pałacowa 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu tego budynku poprzez utwardzenie kostką brukową oraz wykonanie miejsc parkingowych z kostki brukowej. Dokładniej prace będą prowadzone na budynku drugim ( białym ), gdzie w całości przewiduje się wyremontowanie obiektu z przeznaczeniem na cele wewnętrzne gminy jak i częściowo pod wynajem. Całość inwestycji potrwa do kwietnia 2025 roku, a koszt ogólny przewiduję kwotę 2.680.000zł z czego 1.979.992,00zł pochodzi z PGR Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 700.008,00zł udział własny gminy Polanka Wielka. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma: AF Budownictwo Sp. z o.o., Zagroda 4, 34-115 Łączany,  reprezentowana przez Andrzeja Szymulę – Prezesa Zarządu.