Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2023 roku w godzinach 15:00 do 15:30 planowana jest próba ręcznego uruchomienia syreny alarmowej umiejscowionej w budynku Urzędu Gminy w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61.

Przewidywane jest wykorzystanie wszystkich rodzajów alarmów .

Mieszkańców prosi się o wyrozumiałość i zachowanie spokoju.

Próba ma na celu sprawdzenie prawidłowości działania systemu ostrzegania i reagowania ludności w sytuacji zagrożenia .

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Polance Wielkiej.