W dniu 8 maja 2023 roku o godzinie 15.00, w sali numer 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla