W dniu 10 maja 2023 roku o godzinie 7.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy Polanka Wielka.

Przewodniczący Rady
/-/ Daniel Gałgan