„Na tej pięknej podbeskidzkiej ziemi celebrujemy dziś bardzo podniosły moment – otwieramy wspólne dzieło wielu osób i instytucji, które można określić mianem nowej, mądrej i pięknej instytucji. To wyjątkowy projekt, który łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, który jest oparty na wiedzy i profesjonalnym podejściu do dziedzictwa sakralnego i religijnego” – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński podczas uroczystości otwarcia Beskidzkiego Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która odbyła się dziś w amfiteatrze obok kościoła św. Mikołaja w Polance Wielkiej. Nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym z terenu Podbeskidzia było możliwe dzięki realizacji projektu dofinansowanego w ramach POIiŚ.

11 maja 2023 roku na naszej Polańskiej ziemi odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia „Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego”. Głównymi gośćmi  tego wydarzenia byli wicepremier Piotr Gliński, ksiądz biskup Roman Pindel, minister Grzegorz Puda, sekretarz stanu Stanisław Szwed,  posłowie Rafał Bochenek, Krzysztof Kozik, Filip Kaczyński, wicemarszałek województwa małopolskiego Iwona Gibas, wicewojewoda Ryszard Pagacz, małopolski wojewódzki konserwator zabytków Piotr Turkiewicz, śląski wojewódzki konserwator zabytków Łukasz Konarzewski. Wśród zaproszonych gości byli również samorządowcy z naszego powiatu jak i powiatu wadowickiego, bielskiego i żywieckiego, wykonawcy prac konserwatorskich, księża, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych. W wydarzeniu brała udział także młodzież z najstarszych klas Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej dla której była to szczególna okazja do zapoznania się w telegraficznym skrócie z historia lokalną.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom na tak cenne i szczególne wydarzenie dla naszej gminy. Zapraszamy do zwiedzania naszego kościoła i pozostałych sześciu obiektów wchodzących w skład MuRo.

Więcej informacji:

Strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (tutaj)

Strona Diecezji Bielsko-Żywieckiej (tutaj)

Strona Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego (tutaj)