Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Programu ,,Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. w godzinach od 12:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w sali nr 8.

Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne założenia programu oraz warunki niezbędne do ubiegania się i otrzymania dotacji na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych.