Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego obrazek

15 maja 2021 roku rozpoczęło się głosowanie w ramach 6. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Do 16 czerwca 2023 roku można głosować metodą tradycyjną za pomocą kart do głosowania
a do 18 czerwca 2023 roku przez internet.

Po raz kolejny mieszkańcy Polanki Wielkiej mają szansę na uzyskanie dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Tym razem możemy wesprzeć Orkiestrę Dętą w Polance Wielkiej głosując na zadanie regionalne oznaczone nr MZA21 – Muzyka filmowa łączy pokolenia: kultura, edukacja i integracja to Orkiestra Dęta Polanka Wielka. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, ale aby go zrealizować konieczne jest poparcie udzielone w głosowaniu. Możemy uzyskać 100.000 złotych!

Ważne jest, że w tej edycji budżetu obywatelskiego każdy może zagłosować na dwa rodzaje zadań. Jedno o charakterze regionalnym i jedno o charakterze ogólnowojewódzkim.

I stąd propozycja, aby mieszkańcy Polanki Wielkiej, którzy zagłosują na nasze zadanie regionalne – dysponując wciąż głosem wsparcia zadania ogólnowojewódzkiego oddali go na zadanie gminy Spytkowice oznaczone nr OGW2 „Biała Ślizgawka2”. Inicjatywa ta będzie rozpropagowana również w gminie Spytkowice i tamtejsi mieszkańcy będą zachęcania go głosowania na nasze zadanie.

Zasady głosowania:

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy kto mieszka w województwie małopolskim (nie musi być zameldowany) i kto ukończył 16 lat.

Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz – na jedno zadanie regionalne i jedno zadanie ogólnowojewódzkie, na jeden z trzech sposobów:

  1. elektronicznie (link do strony z głosowaniem zamieszczony jest poniżej teksu),
  2. poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach (m.in. w Urzędzie Gminy Polanka Wielka lub w Urzędzie Marszałkowskim i jego agendach zamiejscowych)
  3. lub korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56; 30-017 Kraków).

Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania, wyszukać i wskazać zadanie/zadania (należy pamiętać, że można głosować tylko na jedno zadanie regionalne i tylko na jedno zadanie ogólnowojewódzkie), na które chce się głosować, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Szczegółowa informacja o zasadach głosowania znajduje się na załączonej poniżej karcie do głosowania.

Poniżej znajduje się link do strony głosowania a także karta do głosowania dla osób, które nie będą głosować elektronicznie.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

link do strony głosowania