Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, że z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej i we współpracy z Europolem oraz Polskiej  Policji ukazał się materiał wskazujący sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami.

Pod poniższym  linkiem dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań (adres strony: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf ).

Zachęcamy mieszkańców do  zapoznania się  z umieszczonymi  w broszurze informacjami.

Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego