Gmina Polanka Wielka ma możliwość pozyskania dla swoich mieszkańców dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii.

W nawiązaniu do spotkań które się odbyły w Naszej Gminie 03.072023r. oraz 07.07.2023r. przedstawiamy oraz zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją.

Prezentacja projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin