Gmina Polanka Wielka, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na swoim terenie, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła lub magazynów energii. 

Przewidywany poziom dofinansowania do 85%.

Zapisy do projektu trwają do 31 lipca 2023 roku !

Aby przystąpić do projektu należy:

  1. Uzupełnić deklarację członkostwa w projekcie dostępną w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej, bądź wydrukować – w załączniku pod artykułem. Wypełnić ankietę informacyjną i dostarczyć do Urzędu Gminy Polanka Wielka.
  2. Podpisać umowę na wykonanie inspekcji technicznej mającej na celu odpowiedni dobór mocy instalacji PV, wytycznych dotyczących montażu instalacji oraz oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.

Informacje, wzory dokumentów znajdują się w załącznikach.