W dniach 12 sierpnia do 10 września 2023 odbędzie się II edycja Małopolskiego Festiwalu Muzycznego „Muzyka w Zabytkach”. Koncerty i towarzyszące im prelekcje odbędą się na terenie województwa małopolskiego w reprezentatywnych obiektach zabytkowych: Zboru Ewangelickiego na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, Zabytkowego Kościoła w Polance Wielkiej, Kościele Św. Bartłomieja w Zbyszycach, Bazyliki pw. Marii Magdaleny i Św. Stanisława w Szczepanowie, Pałacu Wodzickich w Igołomii oraz Kościele pw. NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba w Brzesku.

Festiwal obejmie 6 koncertów muzyki klasycznej w obiektach zabytkowych wraz z prelekcjami dotyczącymi zabytków i konserwacji. W ramach projektu zaprezentują się artyści polscy i zagraniczni, m.in. ArmoniEnsemble Piano Trio (Włochy), Piotr Lempa, Magdalelna Kulig wykonując muzykę klasyczną zarówno polską jak i zagraniczną o dużym znaczeniu kulturotwórczym dla polskiego i europejskiego dziedzictwa. W projekcie wezmą też udział wybitni specjaliści od opieki nad zabytkami, m.in. dr hab. Waldemar Komorowski, którzy opowiedzą o znaczeniu obiektów zabytkowych jak również ich prawidłowej konserwacji.

Dwa pierwsze wydarzenia odbędą się w Nowym Sączu i w Polance Wielkiej. 12 sierpnia o godz. 18:00 w kościele ewangelickim na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego zaprezentuje się Trio Lanzini (skrzypce, klarnet, wiolonczela, Włochy) a prelekcję wygłosi dr hab. Waldemar Komorowski natomiast 15 sierpnia o godz. 17:30 w zabytkowym kościele pw. Św. Mikołaja w Polance Wielkiej wystąpią Annalisa Pellegrini – sopran oraz Rosario Cicero – gitara (Włochy) a prelekcję wygłosi Roman Marcinek.

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do kultury „na żywo” w reprezentatywnych dla Województwa Małopolskiego obiektach zabytkowych oraz wzmocnienie wiedzy z zakresu konserwacji na terenie małych miejscowości zagrożonych wykluczeniem z odbioru kultury. Dyrektorem Artystycznym festiwalu jest dr Maciej Zimka. Festiwal został objęty Patronatami: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, dra Piotra Turkiewicza, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio Kraków, TVP Kultura oraz TVP 3 Kraków.

Organizatorem wydarzenia jest FUNDACJA ART FORUM.

Szczegółowy program festiwalu na stronie:

www.fundacjaartforum.pl/malopolski-festiwal-muzyczny-muzyka-w-zabytkach-ii-edycja/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”