Szanowni Państwo,
 
w związku z trwającymi pracami nad rybacką lokalną strategią rozwoju Doliny Karpia na lata 2021-2027 przedstawiamy Państwu ankiety stanowiące jeden z głównych kroków w planowaniu tego rozwoju.
 
Celem niniejszych ankiet jest uzyskanie informacji na temat charakterystyki obszaru zależnego od rybactwa jakim jest Doliny Karpia, potencjału rybackiego, atrakcyjności turystycznej, problemów z jakimi boryka się sektor gospodarki rybackiej oraz świadomości mieszkańców w zakresie potencjału produktów rybnych.
 
Pierwsza z ankiet skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru Doliny Karpia, a druga do przedstawicieli podmiotów z sektora rybactwa. Czas jej wypełnienia nie powinien przekroczyć więcej niż 10 minut.
 
Pozyskane dzięki Państwa zaangażowaniu informacje posłużą do opracowania jednych z kluczowych rozdziałów nowej strategii rozwoju Doliny Karpia: Charakterystyki obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR i Analizy potrzeb i potencjału LSR. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Zapraszamy do udzielenia krótkich odpowiedzi i z góry dziękujemy za udział w badaniu.
 
Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla podmiotów z sektora rybactwa