Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami
i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało
środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO.
Poprzez realizację ponad 200 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych
w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla
obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.