Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 23 września do 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki

z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii W Krakowie