Wszystko dzięki wynikom ósmego naboru z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład: podczas weekendu Premier Mateusz Morawiecki ogłosił  listy z dofinansowaniami dla samorządów w całym kraju. Nasz samorząd otrzymał dofinansowanie na trzy projekty na łączną kwotę 8.882.000 zł. Projekty te dotyczą modernizacji i tworzeniu przestrzeni publicznych w gminie, kolejnego etapu rewitalizacji budynków po byłym Kółku Rolniczym i modernizacji dróg.  Dla nas najważniejszą informacją i tą, która najbardziej nas ucieszyła, było otrzymanie dofinansowania na poprawę stanu dróg: nasza gmina będzie rozpoczynać przebudowę drogi powiatowej – ulicy Słonecznej. Będzie to wykonywał samorząd naszej gminy: przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w trakcie którego zostanie  wyłoniony wykonawca i to gmina Polanka Wielka koordynować będzie wszystkie roboty budowlane na planowanym odcinku drogi. Przewidywany zakres robót może dotyczyć odcinka od ulicy Polnej do ok. połowy ulicy Słonecznej.

Takich środków inwestycyjnych, jakie spływają do nas teraz, gmina Polanka Wielka nigdy nie posiadała w całej historii swego istnienia  i są to rekordowe dofinansowania.

Dlatego należą się szczególne i wyjątkowe podziękowania przedstawicielom Polskiego Rządu – Posłom na Sejm RP Panom: Rafałowi Bochenkowi i Krzysztofowi Kozikowi za ich wielkie zaangażowanie na rzecz przyznania ww. środków właśnie Gminie Polanka Wielka.