Wysoka frekwencja na wyborach może przyczynić się do uzyskania dodatkowych korzyści dla naszej miejscowości: rząd przewidział nagrody dla gmin, w których frekwencja będzie największa.

Gmina z największą frekwencją w powiecie otrzyma 1 000 000,00 złotych na dowolny cel.

Jeżeli w gminie frekwencja przekroczy 60%:

  • 250 000,00 zł otrzymają lokalne kluby sportowe,
  • 250 000,00 zł otrzymają koła gospodyń wiejskich i orkiestry dęte.

Skorzystać mogą również jednostki OSP w ramach „Bitwy o remizy”: po uzyskaniu najwyższej frekwencji wśród gmin danego powiatu otrzymają 1 000 000,00 złotych.

W związku z tym druhowie OSP Polanka Wielka oferują dodatkowo transport wszystkim mieszkańcom, którzy w dniu wyborów nie będą mieli sposobności dotrzeć do lokalu wyborczego.

Transport dostępny będzie w godzinach od 9.00 do 19.00. Chęć skorzystania z transportu proszę zgłaszać pod numer telefonu 501 042 993.

Jednocześnie w myśl znowelizowanych przepisów Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Polanka Wielka w dniu wyborów 15 października 2023 r. organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców (informacji na temat przewozu znajdują się na BIP: https://bip.malopolska.pl/ugpolankawielka,a,2343280…).

Bonus Frekwencyjny Wybory