Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór członków/przedstawicieli do prac w Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Szczegóły w załączniku poniżej.

Zarządzenie Wójta Gminy Polanka Wielka 118/2023