Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polance Wielkiej informuje

o wykonaniu robót dofinansowanych ze środków pochodzących z Urzędu Gminy w Polance Wielkiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2023r:

1. Modernizacja systemu drenarskiego na powierzchni 30 ha

– wkład: Gminy Polanka Wielka- 4 000,00 zł,

– wkład: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 1 120,00 zł,

– wkład: składki członkowskie – 1 371,42 zł.

2. Modernizacja rowu Potok Mirta L= 900 mb w Polance Wielkiej.

— wkład: Gminy Polanka Wielka- 16 000,00 zł,

– wkład: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 16 000,00 zł,

– wkład: składki członkowskie – 96,70 zł.

Wszelkie sprawozdania wynikające z zawartych umów zostały terminowo złożone w odpowiednich urzędach, celem rozliczenia zrealizowanych zadań przez spółkę wodną.