Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2024 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia; można go również znaleźć na stronie: