Drodzy Mieszkańcy przypominamy, że do 14 czerwca można głosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

Oddajcie swój głos na projekt.

Kolejny raz możemy wspierać inicjatywy lokalne. W tegorocznym Budżecie Obywatelskim województwa małopolskiego z subregionu Małopolski Zachodniej możemy oddać głos na projekt lokalny pod nazwą  – MZA 31

Rozbudzamy uśpione umysły

Wsparcie zespołów kulturalno – sportowych w Polance Wielkiej

Przedmiotem wsparcia będzie dofinansowanie zespołów działającym przy Gminnym Centrum Kultury jak i dzieci  i młodzieży grającej w klubie LKS „STRUMIEŃ” Polanka Wielka.

Wartość wsparcia finansowego to 100.000zł bez żadnego wkładu własnego.

Drugie zadanie na które możemy oddać głos ma zasięg Ogólnowojewódzki  pod nazwą – OGW 34

Piłkarskie orliki

Wsparcie finansowe będzie dotyczyć wielu klubów z terenu województwa małopolskiego. Przedmiotem tego wsparcia będzie zakup sprzętu sportowego dla klubów piłkarskich

Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.

Głosowanie będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty.

W jaki sposób oddać głos ? 

Każdy z Małopolan ma możliwość oddać głos w takiej formie jaka najbardziej mu odpowiada. Do wyboru są trzy sposoby:

  • Elektronicznie: przez Internet – na stronie bo.malopolska.pl  – narzędzie zostanie udostępnione 15 maja.
  • Stacjonarnie: poprzez oddanie głosu na karcie i wrzucenie jej do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (na stronie bo.malopolska.pl znajdziesz wykaz lokalizacji miejsc do głosowania)
  • Poprzez oddanie głosu na karcie i wysłanie jej pocztą do siedziby urzędu marszałkowskiego z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na jeden z podanych adresów:
    – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017

 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156  Kraków
– Agenda Zamiejscowa w:  Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600  Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Sobieskiego 4, 32-200 Miechów),

  •  Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Suchej Beskidzkiej (ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka), lub w Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane).

Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych – nie data stempla pocztowego na kopercie.