W dniu 11 czerwca 2024 roku na terenie miejscowości Polanka Wielka w godzinach 11:00 – 14:00 odbyły się miejsko-gminne manewry służb ratowniczych.

Scenariusz przewidywał w pierwszej fazie ćwiczeń wypadek drogowy, gdzie pojazd jadący z kierunku ul. Kasztanowej wjeżdża w grupę młodzieży przebywającą w rejonie pump tracku. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostaje pięć osób. Kolejno kierowca odjeżdża z miejsca zdarzenia i udaje się w kierunku ośrodka zdrowia w Polance Wielkiej, gdzie uderza w budynek i oddala się pieszo w nieznanym kierunku. Następstwem zderzenia pojazdu z budynkiem ośrodka zdrowia jest wyciek paliwa w wyniku którego dochodzi do pożaru kotłowni. Ewakuowany zostaje cały personel wraz z pacjentami.

Łączna liczba osób poszkodowanych 10

W wyniku podjętych działań pościgowych przez funkcjonariuszy policji przy użyciu psa trapiącego sprawca, który ukrył się w tłumie „gapiów” zostaje zatrzymany na terenie parku rekreacyjnego

W ćwiczenia zaangażowane były jednostki zrzeszone w Oddziale Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu łącznie 46 druhen i druhów. Zastępy ćwiczące to:

– OSP Polanka Wielka – dwa zastępy po sześciu ratowników każdy;

– OSP Włosienica- 6 ratowników;

– OSP Poręba Wielka 6 ratowników;

– OSP Dwory Drugie czterech ratowników;

– OSP Grojec czterech ratowników ;

– OSP Rajsko 6 ratowników.

Dodatkowo w ćwiczenia zaangażowanych było:

-12 uczniów z klas oddziałów przygotowania wojskowego Zespołu Szkół nr 2 w Oświęcimiu razem z opiekunem panem Wojciechem Iwanickim;

-11 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod dowództwem podkom. Mariusza Głuchowskiego Naczelnika Sztabu Policji; ,

– 4 przedstawicieli atma rescu,

– przedstawiciel Zarządzania Kryzysowego Starosty Oświęcimskiego;

-przedstawiciele Urzędu Gminy w Polance Wielkiej,

– przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu,

– personel wraz z dyrekcją PZOZ w Polance Wielkiej.

Zespół rozjemców został powołany przez Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu któremu przewodniczył starszy kapitan Michał Majkut i liczył 6 osób.

Łączna ilość osób biorących udział w działania – 100 .

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w ćwiczenia:

– druhów i druhen z jednostek OSP powiatu oświęcimskiego;

– Funkcjonariuszy Państwowej Staży Pożarnej w Oświęcimiu;

– Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu;

– Dyrekcji i personelowi PZOZ w Polance Wielkiej;

– przedstawicielom Starosty oświęcimskiego oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu ;

– uczniom Oddziałów Przygotowania Wojskowego ZS nr 2 w Oświęcimiu z opiekunem Wojciechem Iwanickim;

– Panu Andrzejowi Dziędzielowi i grupie ratowniczej „ Atma Rescu”

a także dla firm: TREVIRA Poręba Wielka oraz Black Raven pana Józefa Czarny

/Wójt Grzegorz Gałgan/