W dniu 19 czerwca 2024 roku o godzinie 8.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji
/-/ Marian Pilch