Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że na terenie gminy Polanka Wielka tj.: na ul. Długiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Miodową w kierunku granicy z Osiekiem), ul. Miodowej, ul. Leszczynowej, ul. Różanej, ul. Wąskiej, ul. Orzechowej, ul. Leśnej przeprowadzone będą czynności geodezyjne w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Polance Wielkiej – Polanka Górna, etap III.”

Zakres prac firmy geodezyjnej tj. STUDIO MAP MARCIN SPISAK z siedzibą w Jawiszowicach przy ulicy Osiedle Paderewskiego 7/VIII lok.3, reprezentowanej przez Marcina Spisaka i Tymoteusza Tobiasza obejmuje przeprowadzenie niezbędnych pomiarów geodezyjnych na terenie działek objętych inwestycją.

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o umożliwienie w/w osobom wejścia na posesje oraz do pomieszczeń, w celu wykonywania prac geodezyjnych.

Za utrudnienia przepraszamy.