Z ZAKRESU URZĘDU STANU CYWILNEGO

Wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej


ZGŁOSZENIE ZGONU

Wymagane dokumenty:

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.


I. UDZIELENIE ŚLUBU CYWILNEGO

Wymagane dokumenty:

Czas oczekiwania na udzielenie ślubu – miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia

Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej


II. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (małżeństwo wyznaniowe)

Wymagane dokumenty:

Wniosek dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego


V. TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Wymagane dokumenty:

Opłaty: opłata skarbowa – 50,00zł .

Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej

Wniosek dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego.


I. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Sposób załatwienia sprawy: osobiście.

Wymagane dokumenty:


Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały/ czasowy

Zameldowanie pobytu dokonuje się na zgłoszeniu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt.

Wymagane dokumenty:


Wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Wymagane dokumenty:

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego nie powoduje konieczność wymiany dowodu osobistego


Wydanie zaświadczenie o zameldowaniu

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Z wyjątkiem zwolnień z opłaty skarbowej.