Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie zmiany uchwały Nr LV/323/2022 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zgodnie Uchwałą Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami czytaj dalej

Nowe stawki dopłat do zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych czytaj dalej

Modernizacja odbiorników energetycznych na poziomie Gminy Polanka Wielka mająca na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Gminy

W dniu dzisiejszym tj. 22.05.2023r. została podpisana kolejna umowa na inwestycje budowlaną, która finansowana jest z „Polskiego Ładu”. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja odbiorników energetycznych na poziomie Gminy Polanka Wielka mająca na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Gminy”, polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy LED z gniazdami oraz sterownikami systemu sterowania; inwestycja obejmuje również modernizację oświetlenia czytaj dalej

Trenuj jak żołnierz

„Trenuj jak żołnierz” to rozszerzona wersja projektu „Trenuj z wojskiem”. W tej odsłonie każdy ochotnik może się zgłosić na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w formule zapoznania z wojskiem i nabycia podstawowych umiejętności wojskowych i obronnych. Ta edycja będzie podzielona na 2 etapy – pierwszy to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje. Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych czytaj dalej

Zobacz więcej aktualności